Mapka najzaujímavejších a najkrajších mostov Slovenska.


Na mapke je podľa polohy zaznačený takmer každý most, ktorý je v knihe popísaný. Sú tu však len fotky aktuálneho stavu. Mosty, ktoré už zanikli nie sú na mapke vyznačené a dočítate sa o nich len v knihe.   Mapka (bez fotiek) bola vytvorená ešte pred začiatkom fotografovania a slúžila na zjednodušenie plánovania foto-výprav, ktoré som v prevažnej väčšine absolvoval v roku 2011 na motorke. Dnes by mala slúžiť pre jednoduchšiu orientáciu pri vyhľadávaní zaujímavých mostov v danej lokalite. GPS súradnice mostov sú uvedené v knihe.

View Mosty SR in a larger map